Giỏ hàng 0 Tổng cộng : 0 đ

Điện Trở 1/4W (100c)

4,000đ

DTR1A051

Còn hàng

Trở 1/4w bán theo túi 100 con (4k/túi), mỗi túi là 1 giá trị.

1 Ohm 2 Ohm 3 Ohm 4.3 Ohm 5.1 Ohm 6.2 Ohm 7.5K Ohm 8.2 Ohm 9.1 Ohm
1.2 Ohm 2.2 Ohm 3.3 Ohm 4.7 Ohm 5.6 Ohm 6.8 Ohm 75 Ohm 82 Ohm 91 Ohm
1.5 Ohm 2.4 Ohm 3.9 Ohm 43 Ohm 51 Ohm 62 Ohm 750 Ohm 820 Ohm 910 Ohm
1.8 Ohm 2.7 Ohm 30 Ohm 47 Ohm 56 Ohm 68 Ohm 75K Ohm 8.2K Ohm 9.1K Ohm
10 Ohm 20 Ohm 33 Ohm 430 Ohm 510 Ohm 620 Ohm 750K Ohm 82K Ohm 91K Ohm
12 Ohm 22 Ohm 36 Ohm 470 Ohm 560 Ohm 680 Ohm   820K Ohm 910K Ohm
15 Ohm 24 Ohm 39 Ohm 4.3K Ohm 5.1K Ohm 6.2K Ohm      
18 Ohm 27 Ohm 300 Ohm 43K Ohm 5.6K Ohm 6.8K Ohm      
100 Ohm 200 Ohm 330 Ohm 47K Ohm 51K Ohm 62K Ohm      
120 Ohm 220 Ohm 360 Ohm 430K Ohm 56K Ohm 68K Ohm      
150 Ohm 240 Ohm 390 Ohm 470K Ohm 510K Ohm 620K Ohm      
180 Ohm 270 Ohm 3K Ohm   560K Ohm 680K Ohm      
1K Ohm 2K Ohm 3.3K Ohm            
1.2K Ohm 2.2K Ohm 3.9K Ohm            
1.5K Ohm 2.4K Ohm 30K Ohm            
1.8K Ohm 2.7K Ohm 33K Ohm            
10K Ohm 20K Ohm 36K Ohm            
12K Ohm 22K Ohm 39K Ohm            
15K Ohm 24K Ohm 300K Ohm            
18K Ohm 27K Ohm 330K Ohm            
100K Ohm 200K Ohm 360K Ohm            
120K Ohm 220K Ohm 390K Ohm            
150K Ohm 240K Ohm              
180K Ohm 270K Ohm              
1M Ohm                

------------------------------------------------------

Đức Huy Group
Bán hàng: 0904.651.492
Hợp tác: 0166.367.0466
Email: linhkienhanoi.com@gmail.com
Địa chỉ: Số 5, Ngõ 6, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội